_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen!

 

Jeg arbejder med udsatte børn og familier og tilbyder konsulentydelser til kommuner, organisationer og statsforvaltninger.

 

Jeg tilbyder

·             Supervision og koordinering af komplicerede overvågede

                og støttede samvær

·             § 50 undersøgelser

·             Supervision og sparring i børnesager

·             Støtteperson for forældre til anbragte børn og unge

·             Konfliktmægling og samarbejdssamtaler 

·             Oplæg og foredrag 

  

I mange år har jeg arbejdet med overvåget og støttet samvær, familiepleje og konsulentydelser, og jeg har en omfattende erfaring med at håndtere stærkt konfliktfyldte relationer.

 

Min baggrund er uddannelse som socialrådgiver og systemisk familieterapeut. Har arbejdet i Kriminalforsorgen, i kommunal forvaltning og i familieplejeorganisationen Fabu, her de seneste 14 år som souschef i Fabu og centerleder i Forældre og Børnecentret.

Helge Thomsen, Smedestræde 12, 2500 Valby

Tlf. 21 17 57 71     ht@helgethomsen.dk

Helge Thomsen

 

 Socialrådgiver

 familieterapeut